به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

برگزاری آزمون بهورزی

درمورخ ۹۶/۴/۲۴ آزمون استخدام بهورز جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز شبکه بهداشت ودرمان فریدن وشبکه فریدونشهر با حضور مسئولین استانی ومسئولین دوشبکه درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان فریدن برگزارکه از بین ۲۹ نفر متقاض  شرکت کننده درآزمون تعداد ۵ نفر پس از مراحل مصاحبه وگزینش استخدام خواهند شد

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها