به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

بازدید از مراکز ترک اعتیاد

درمورخ ۹۶/۴/۷ مدیر شبکه ، معاونت بهداشتی وکارشناس بهداشت روان از مراکز ترک اعتیاد سطح شهر بازدید نموده وبا مسئولین این مراکز برخدمات رسانی بهتر به ارباب رجوع تاکید نمودند

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها