به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

بازدید مدیریت ازمراکز

درمورخ  ۹۶/۲/۱۲ آقای دکترشیخی ازمرکز وخانه بهداشت اسکندری بازدید ومشکلات وموانع موجود در  نحوه اجرای سامانه سیب را بررسی وازپروژه پانسیون پزشک درحال احداث بازدید وبا  پیمانکار پروژه مذاکره نمودند.

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها