به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

بازدید مدیریت ازمراکز

درمورخ ۹۶/۲/۹  آقای دکترشیخی مدیر شبکه ومسئول گسترش ازمراکز نهرخلج ، گنجه ،خانه بهداشت بادیجان بازدید ودرمورد مشکلات موجود با پزشکان وپرسنل گفتگونموده همچنین از پروژه های درحال احداث بازدیدنمودند

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها