به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

بازدید استانی

درمورخ ۹۶/۴/۱۱ آقای مهندس مکاریان وهمراهان از مدیریت امورفنی ونظارت برطرح های عمرانی دانشگاه از پروژهای درحال  احداث شبکه بازدید نمودند.

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها