به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

بازدید استانی

درمورخ ۹۶/۴/۱۱ آقای مهندس زارع وهمراهان ازواحد بهداشت حرفه ای استان از واحد بهداشت حرفه ای وخانه بهداشت نماگرد وکارخانه پنیر دالانکوه بازدید نموده ودرادامه با حضور در دفتر مدیرشبکه با مدیریت ومعاونت بهداشتی دیدار وضمن اعلا م رضایت ازعملکرد واحد بهداشت حرفه ای ازآقای مهندس میرزایی وسرکار خانم محمدی  تقدیر وتشکر نمودند

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها