به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

بازدید استانی

بازدید جناب آقای دکتر فارسی مسئول بیماریهای عفونی مرکزبهداشت استان ازمحل اسکان عشایر وکارگران فصلی شهر دامنه وجلسه درفرمانداری وهمچنین جلسه دردفتر مدیریت شبکه وبرنامه ریزی واتخاذ تصمیمات لازم برای پیشگیری ازطغیان بیماریهای منتقله ازآب وغذا درشهرستان فریدن

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها