به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

اولین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی و کمیته برون بخشی هفته سلامت در فرمانداری شهرستان

جلسه با دستور کار پیگیری اجرای مصوبات جلسه قبل به کار خود ادامه داد . همچنین دکتر علی اصغر صبوحی مدیر شبکه بهداشت و درمان فریدن آماری در خصوص کشیک های نوروزی (تعداد مراجعین سرپایی ، تعداد بیماران بستری در اورزانس ، دیالیز ، ICU  ، CCU، و اماری از تعداد کل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، اماکن عمومی و موارد بازدید شده و موارد معرفی شده به دادگاه ، تعطیل شده ، بین راهی ، تعداد کلرسنجی از آب آشامیدنی و آزمایشات میکروبی انجام شده ، ارائه نمودند . در این جلسه در خصوص رسیدگی به وضعیت خودروی حمل گوشت شهر دامنه ، لیبل دار نمودن گوشتهای کشتارگاه ، ساماندهی خوردروها و رسیدگی به وضعیت بهداشتی رانندگان این خودروها بحث و تبادل نظر گردید .

دکتر علی اصغر صبوحی با مطرح نمودن شعار هفته سلامت (یک عمر سلامت با خود مراقبتی ) بیان داشتند ۸۵ درصد سلامت بسته به روشهای خود مراقبتی افراد می باشد .

در پایان آقای گوهری در تأئید و تکمیل صحبتهای آقای دکتر صبوحی اظهار داشتند که با اصلاح فرهنگ ها در سطوح مختلف از جمله بهداشت و درمان در حد بالایی می توان به اهداف سلامت دست یافت . 

 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها