به سایت شبکه بهداشت و درمان فریدن خوش آمدید.

previous pauseresume next

اطلاعیه

شبکه بهداشت و درمان فریدن بر اساس جدول ذیل نیازمند پزشک جهت تکمیل تیم سلامت مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش خود می باشد لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

برگزاری کارگاه آموزشی

درمورخ۹۵/۹/۱۸ کارگاه آموزشی بیماریهای غیرواگیردربارداری وآزمایشا ت دوران بارداری ویژه پزشکان ومراقبین سلامت زن درسا لن اجتماعا ت شبکه برگزارشد.

اطلا عیه

مرکزملی آماراعلا م نموده است ضریب استفاده ازاینترنت درجوانان شهری بالای ۳۹ درصد می باشد لذا دراین راستا اداره سلامت   جوانان اقدام به راه    اندازی سایتی به آدرس/http://javan.behdasht.gov.ir                                                       

      نموده است که شامل بخشهای مختلف درخصوص سلامت ،  ازدواج  ،  پیشگیری از رفتارهای پرخطروحوادث و.....میباشد لذا

علاقه مندان گرامی می توانند جهت اطلاع واستفاده ازمطا لب آموزشی به این سایت مراجعه نمایند

جلسه درون بخشی

درمورخ۹۵/۹/۱۶   جلسه درون بخشی کمیته مبارزه با ایدز با حضور آقای شریفی وکارشناسان فنی در دفتر معاونت بهداشتی برگزارشد.

برگزاری جلسه

درمورخ ۹۵/۹/۱۶ کمیته چها رمین برنامه استرا تژیک کنترل وپیشگیری Hlv  جهت اجرائی نمودن برنامه عملیا تی  با حضور فرماندار ومعاونت فرماندار ومسئولین ادارات درمحل فرمانداری برگزارشد.

افتتاح مرکز mmT

درمورخ ۹۵/۹/۱۶ شورای هما هنگی مبارزه با مواد مخدر با موضوع گزارش عملکرد شبکه بهداشت ودرمان با حضور فرماندار محترم واعضای شورا درسالن شبکه برگزار شد ودرادامه جلسه با حضور دربیمارستان شهید رجائی مرکز   mmTدرکلینیک تخصص افتتاح گرد ید.  

کارگاه آمو زشی اختلالات شایع دوران یائسگی

در روز پنجشنبه مورخ ۱۳/۹/۹۵ کارگاه آموزشی با عنوان  " اختلالات شایع دوران یائسگی " ویژه گروه هدف مراقبین سلامت ، در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن برگزار گردید .

آموزش های لازم با توجه به موضوع و بر اساس عناوین مشخص شده در طرح درس کارگاه مذکور ، توسط سرکار خانم دکتر مهرناز مسعودی فر ، پزشک هسته آموزش برنامه سلامت میانسالان شهرستان ارائه گردید 

برگزاری کارگاه آموزشی

در مورخ ۹۵/۹/۱۳کارگاه آموزشی با موضوع زئونوزها (بیماری های مشترک بین انسان ودام ) برای مراقبین سلا مت درسا لن شبکه برگزار شد.     

کارگاه آموزشی اختلالات شایع دوران یائسگی

 

 

در روز پنجشنبه مورخ ۶/۹/۹۵ کارگاه آموزشی با عنوان  " اختلالات شایع دوران یائسگی " ویژه گروه هدف پزشک ، در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن برگزار گردید .

آموزش های لازم با توجه به موضوع و بر اساس عناوین مشخص شده در طرح درس کارگاه مذکور ، توسط سرکار خانم دکتر مهرناز مسعودی فر ، پزشک هسته آموزش برنامه سلامت میانسالان شهرستان ارائه گردید .

برگزاری دوره فلوشیپ مدیریت

دوره فلوشیپ مدیریت ویژه کارشناسان مسئول واحدهای فنی شهرستا نهای فریدن ، فرید ونشهر وبوئین ومیاندشت از ۹۵/۸/۲۹ درسا لن اجتماعات شبکه فریدن آغازشد وبه مدت یک هفته ادامه دارد که دراولین روز این دوره آقایان دکترخد یوی رئیس مرکز بهداشت استان ، دکترعقد ک معاون فنی مرکز بهداشت استان ودکترشیری مسئول آموزش سلامت مرکزبهداشت استان مطا لب خود را بیان نمودند.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان فریدن RSS
 

ارتباط با ما

اصفهان - شهرستان فریدن - شهر داران - خیابان نواب صفوی - شبکه بهداشت و درمان فریدن تلفن تماس : ۴ - ۰۳۷۲۴۲۲۲۶۰۱

پیوند ها